I AM & YOU ARE

I AM & YOU ARE
De essentie van IAMCLAUDIA is I AM en YOU ARE. Dat draait in feite om contact maken. Met een hartelijk ‘hallo’ als begin van mooie gesprekken. Wanneer we oprecht in de ander geïnteresseerd zijn en open staan om te luisteren, dan maak je echt contact.
In de Afrikaanse levensfilosofie ubuntu wordt IAM & YOUARE nog op een andere manier verder uitgewerkt. Dan wordt gesproken over ‘ik ben omdat wij zijn’ en dat symboliseert jouw menselijkheid tegenover anderen.

Aartsbisschop Desmond Tutu (1999) legt ons uit: ‘Iemand met ubuntu staat open voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt’.

Een concreet voorbeeld. Wanneer iemand uit het team binnen een project een cruciale fout maakt, is dat dan de schuld van die medewerker of heeft het hele team dan gefaald door niet op tijd te signaleren met elkaar dat dit teamlid over onvoldoende kennis beschikte en de verkeerde keuze maakte?

Het omgekeerde is ons wel bekend. Als het teamlid opeens zeer succesvol is, dan willen we als team wel graag allemaal meegenieten van dat mooie succes. Het is dan ineens: ‘ons succes’.

Het ontstaan van IAMCLAUDIA
In mijn vorige onderneming heb ik coaching werkzaamheden uitgevoerd onder de naam TOTARA. Deze naam is afgeleid van een boom, dat naar mijn idee mooie gelijkenissen heeft met coaching. Een boom kan namelijk laten zien hoe je geworteld bent, hoe je houding is en hoe je tot bloei komt. Na 10 jaar ondernemen was het tijd om TOTARA af te ronden.

Nu sta ik voor een nieuw begin en start ik mijn nieuwe onderneming IAMCLAUDIA. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat mijn klanten juist naar mij toe komen omdat ik ben wie ik ben. Ze kenden mijn eigen naam vaak beter dan mijn bedrijfsnaam.

Binnen IAMCLAUDIA wil ik me blijven verwonderen, oprecht luisteren, vragen stellen en werkelijk begrijpen wie jij bent en samen met jou werken aan jouw nieuwe evenwicht.

Verwondering is het begin van alle wijsheid.

Aristoteles